dubravica

Zanimljivosto o selu – Dubravica

Po pričanju starih seljaka selo je bilo na staroj „Dubravici“ (dva kilometara istočno od današnje) do pre 140 godina, Ovo su mesto napustili zbog toga što je bilo otvorenom bez šume i blizu Dunavam pa su im dosađivali Turci kad su putovali Dunavom. Povuku se južno od današnjeg sela na mesto koje se sad zove […]

Opširnije