Konzervacija i restauracija tri slike Uroša Predića u crkvi Svetog Georgija u Starom Kostolcu

U toku je restauracija i konzervacija tri pokretne ikone: ikona Svetog Georgija, ikona Svetog Prokopija i ikona Svetog Ignatia Bogonosca. Ikone su stare 100 godina i do sada nisu nikada restaurirane. Zahvalјujući ličnom angažovanju kostolačke slikarke Snežane Milošević, krenulo se u ovaj projekat. Ikone su pod zubom vremena pretrpele vidna oštećenja a i patina je […]

Opširnije