P1722278

Potpisan protokol o saradnji izmedju VIaške Stranke i Pokreta Vlaha Srbije

Brančevski okrug Politika Vesti

Polazeći od činjenice da su Vlasi sa više aspekata ugrožen narod, pre svega zbog mnogih društvenih kretanja, dešava se to da Vlasi gube svoj identitet. Pokret Vlaha Srbije je nastao na težnji da pre svega sačuva identitet, kulturu i posebno jezik. Pokret Vlaha Srbije je udruženje građana koje je za kratko vreme postao značajan društveni činilac u sredinama gde žive Vlasi.

Zbog mnogih predloga da učestvujemo aktivno i u političkom životu, doneli smo odluku da na predstojećim izborima za odbornike u Skupštini Grada Požarevca učestvujemo sa Vlaškom Strankom. Dakle, članovi Pokreta Vlaha Srbije će imati priliku da se kandiduju na listi Pokret Vlaha Srbije Vlaška Stranka u svim mestima gde žele, jer su principi delovanja ove dve organizacije gotovo isti. Naš prigram ćemo objaviti u najskorije vreme a ticaće se običnog građanina posebno manjina i ugroženih grupa.
Potpisali smo protokol o saradnji izmedju VIaške Stranke i Pokreta Vlaha Srbije!
Dve strane:
1. Vlaška Stranka sa sedištem u Negotinu koju predstavlja predsednik Janko Nikolić; i
2. Udruženje Gradjana Pokret VIaha Srbije sa sedištem u Požarevcu koga predstavlja predsednik Vladimir Ugrinović,
20230928_190927
saglasne su u sledećem:
I. Zajednička saradnja u promociji identiteta, kulture, jezika, pisma i običaja Vlaha
2. Uzajamno poštovanje Statuta Vlaške Stranke i Pokreta Vlaha Srbije
3. Dogovor o zajedničkom nastupu na izborima
4. Zajednička lista na predstojećim izborima neće favorizovati ni jednu drugu političku stranku i grupu gradjana sem zajedničke liste
Sâ aźuće!