Potpuna internet blokada Požarevca

Vesti

Mnogi sugrađani su danas ostali uskraćeni informacija sa interneta i televizijskog programa. Banke, javni sektor, mnoge privatne firme i sugrađani danas nisu mogli da izvrše finansijske transakcije kao i internet plaćanje. Razlog je potpuna blokada pružanja usluga SBB-a. Do ovog trenutka nismo saznali kada će kvar biti uklonjen. Savetujemo sugrađane da svoje aktivnosti vezane za finansijske transakcije ostave za sutra.