Okruzno Zdanje Pozarevac 2 Dron

Požarevački parlament zaseda prvi put u 2018.

Politika

Predsednik Skupštine grada Požrevca, Bojan Ilić, za danas je zakazao sednicu, na kojoj će se, između ostalog odlučivati o planovima rada ustanovama.

Na dnevnom redu će se naći predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacija za 2018. godinu čiji je osnivač grad Požarevac i to: Istorijskog arhiva, Turističke organizacije, Javne ustanove Kulturno-sportski centar, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Centra za socijalni rad , Narodnog muzeja, Centra za kulturu, ustanove Gradski ženski hor „Barili“, Doma zdravlja i Fondacije Milenin Dom – Galerija Milena Pavlović Barili.

Odbornici će razmatrati i predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Požarevca za 2017. godinu, kao i predlog za pokretanje inicijative za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti radi proširenja groblja u K.O. Kostolac-Grad.

Na dnevnom redu je i imenovanje prvog čoveka Centra za kulturu, kome ističe  mandat ove godine.