skupstina pozarevac 03

Požarevački parlament zaseda u ponedeljak, 15. maja

Požarevac Vesti

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca sazvao je za ponedeljak, 15. maja, dvadeset petu sednicu gradskog parlamenta.

Na dnevom redu pred odbornicima Skupštine grada Požarevca naći će se izveštaji o poslovanju javnih preduzeća i ustanova u prvom kvartalu ove godine, a razmatraće i predlog odluke o donošenju Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Požarevca.

Za prvi kvartal 2023. godine, odnosno od 1. januara do 31. marta, u Informaciji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad Požarevac navodi se da su tri od pet preduzeća poslovala sa dobitkom.

Dnevni red:

1. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta JKP „Komunalne službe“’ Požarevac (br. 01-2790/1 od 24.04.2023. godine), koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-37/2023-1 od 8. maja 2023. godine),

2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Požarevca za 2022. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-37/2023-20 od 8. maja 2023. godine),

3. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Gradske uprave Grada Požarevca za period od 1.1. do 31.12.2022. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-37/2023-21 od 8. maja 2023. godine),

4. Predlog programa o izmenama i dopunama Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period od 2021. do 2023. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-37/2023-17 od 8. maja 2023. godine),

5. Predlog odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period od 2021. do 2023. godine, a u toku 2023.godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-37/2023-18 od 8. maja 2023. godine),

6. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-35/2023-1 od 28. aprila 2023. godine),

7. Predlog odluke o donošenju Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Požarevca 2023-2032 godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-37/2023-19 od 8. maja 2023. godine) i

8. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac je na kraju prvog kvartala 2023. godine ostvarilo neto dobitak u iznosu od 4,9 miliona dinara, stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata je dodatno povećano sa 115 miliona na 144 miliona dinara, a kratkoročne obaveze preduzeća su takođe umanjene u odnosu na kraj 2022. godine.

Javno preduzeće „Toplifikacija“ Požarevac je takođe sa pozitivnim finansijskim rezultatom i visokim nivoom gotovine završilo prvi kvartal ove godine, sa ostvarenim neto dobitkom u iznosu od 36.737.000 dinara.

U istom vremenskom periodu preduzeće „Parking servis“ je poslovalo sa poslovnim dobitkom od 499.000 dinara.

Prvi kvartal ove godine sa gubitkom završila su dva javna preduzeća.

JKP „Komunalne službe“ Požarevac je u ovom periodu ostvarilo neto gubitak u iznosu od 12,2 miliona dinara.

Neto gubitak Javnog preduzeća ,,Ljubičevo” za prva tri meseca je 1.796.000 dinara. Kako se u izveštaju navodi, poslovanje ovog preduzeća u prethodnom periodu obavljeno je po planu i programu, tako da je i sa ovim gubitkom, preduzeće ostvarilo rezultat očekivan za ovaj period godine.