Kecman Skupstina

Predsednik SO Kučevo, Branko M. Kecman, sazvao 23. redovnu sednicu za četvrtak, 30.mart

BRANIČEVSKI OKRUG DRUŠTVO KUČEVO VESTI

„Prvi među jednakima“ kučevačkog lokalnog parlamenta, Branko M. Kecman, sazvao je 23. redovnu sednicu za četvrtak, 30.mart. Zasedanje će se održati u Svečanoj sali Skupštine opštine, a početak je zakazan za 12:00 časova. Na dnevnom redu je 27. tačaka:

1.Razmatranje i odlučivanje o predloguOdluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Kučevo za 2023. godinu;

2. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članu Opštinskog veća i imenovanju člana Opštinskog veća Opštine Kučevo;

3. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o besplatnom boravku dece u Predškolskim ustanovama na teritoriji Opštine Kučevo;

4. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju v.d. direktora Centra za kulturu ,,Dragan Kecman“ Kučevo;

5. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju v.d. direktora Centra za kulturu ,,Dragan Kecman“ Kučevo;

6. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Izmene i dopune Kadrovskog plana Opštine Kučevo za 2023. godinu;

7.Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Kučevo za 2022. godinu;

8. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Kučevo – KP br. 102/8 KO Kučevo 1 neposrednom pogodbom;

9. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o otuđenju nepokretnosti neposrednom pogodbom katastarske parcele na kojoj je izgrađen objekat ,,Lovački dom“ u Kučevu odnosno KP br. 5333/32 KO Kučevo;

10. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o prenosu prava korišćenja, upravljanja i održavanja Mesnoj zajednici Duboka, nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Kučevo i to: objekta TV repetitora – antenskog stuba i tipske kućice kao i KP br. 6055/2 KO Duboka na kojoj je izgrađen objekat;

11. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o pristupanju otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Kučevo putem javnog nadmetanja – katastarske parcele broj 101/3 KO Kučevo 1

12. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za planove jedinice lokalne samouprave;

13. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života na teritoriji Opštine Kučevo za 2022. godinu;

14. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Programa mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života na teritoriji Opštine Kučevo za 2023. godinu;

15.Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o davanju saglasnosti na Druge izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Kučevo za 2023. godinu;

16. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije za teritoriju Opštine Kučevo za 2022. godinu;

17. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije Opštine Kučevo za 2023. godinu;

18. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad za Opštinu Kučevo sa Ustanovom za odrasle i starije ,,Kučevo“ za 2022. godinu;

19. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o usvajanju Plana i programa rada Centra za socijalni rad za Opštinu Kučevo sa Ustanovom za odrasle i starije ,,Kučevo“ sa Finansijskim planom za 2023. godinu;

20. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Centra za kulturu ,,Dragan Kecman“ Kučevo za 2022. godinu;

21. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije ,,Kučevo“ Kučevo;

22. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije ,,Kučevo“ Kučevo;

23. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora ,,Srednje stručne škole“ Kučevo;

24. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora ,,Srednje stručne škole“ Kučevo;

25. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja i razrešenju člana Saveta za socijalnu i zdravstvenu zaštitu;

26. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Rešenja o imenovanju člana Saveta za socijalnu i zdravstvenu zaštitu;

27. Odbornička pitanja.