Projekat marine u Velikom Gradištu stiže do lokacijskih uslova – Naručeno idejno rešenje

Brančevski okrug Društvo Veliko Gradište Vesti

Opština Veliko Gradište raspisala je tender za izradu idejnog rešenja za potrebe dobijanja lokacijskih uslova za izgradnju marine u Velikom Gradištu.

Podsetimo, u Velikom Gradištu predviđena je izgradnja marine u rukavcu reke Dunav nizvodno od pregrade na Srebrnom jezeru.

U februaru 2022. potpisan je sporazum o realizaciji prve faze projekta izgradnje, u aprilu je nabavka za infrastrukturno uređenje marine (postavljanje šipova i plutajućeg objekta), a letos i tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Cilj izrade udejnog rešenja je da se obezbede uslovi za ishodovanje lokacijskih uslova za izradu narednih faza tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji marine.

Tender za idejno rešenje otvoren je do 12. januara.

Marina je na predviđena na otvorenom toku Dunava, proširenjem kopnenog dela teritorije nasipanjem i izradom obaloutvrde, i zatim izradom infrastrukture i suprastrukture na teritoriji i akvatoriji marine.

Pored pontona i fingera za privez plovila, predviđa se izgradnja rampe za spuštanje i izvlačenje plovila kao i postavljanje pontona sa rezervoarima za gorivo i pumpama za snabdevanje plovila gorivom.

Marina u Velikom Gradištu imaće mogućnost prihvatanja i opsluživanja plovila od najmanjih (dužine manje od 6.5 m) do plovila dužine 12.0 m, na bokovima i do 20 metara.

Kao obavezni sadržaji planirani su čuvarska služba, uprava marine (recepcija + uprava), sanitarni deo (toaleti + garderobe + tuševi), klub marine i servisiranje plovila.

U okviru dodatnih sadržaja predviđen je zatvoreni hangar za plovila, komercijalni sadržaji (servis i iznajmljivanje bicikala, prodaja ribolovačke opreme, prodaja nautičke opreme, banka, pošta, informativni pult turističke organizacije, prodaja suvenira….) i smeštajne jedinice za potrebe marine.

Izvor. eKapija/B. P.

Foto: P.J.