Baja 02

Promocija monografije pod nazivom “Milija Radivojević Baja – Tradicija u nastajanju”, autorke Maje Radivojević

Kultura Požarevac Vesti

Monografija pod nazivom “Milija Radivojević Baja – Tradicija u nastajanju”, autorke Maje Radivojević promovisana je u Požarevcu. Knjiga je posvećena narodnom zdravičaru i umetniku čiji su talenat i zalaganje na polju narodne muzike nagrađeni brojnim priznanjima.

Monografija je etnomuzikološka studija posvećena narodnom zdravičaru i umetniku Miliji Radivojeviću, čiji su talenat i zalaganje na polju narodne muzike nagrađeni brojnim priznanjima. Maje Radivojević predstavlja sagledavanje doprinosa muzičke individue kontinuitetu, ali i nadgradnji tradicionalne narodne muzike u Srbiji, na primeru narodnog pesnika i pevača iz Požarevca Milije Radivojevića Baje (1947–). Tokom gotovo dve godine saradnje sa njim, ostvareno je čak petnaest razgovora (uz primenu relativno nove metode dubinskog intervjua) i snimljeno 115 numera, među kojima su pesme iz različitih krajeva Srbije, kao i njegove lične poetsko-muzičke tvorevine.

Upravo autorski deo repertoara datog kazivača nalazi se u fokusu ove studije. Iako individualno osmišljen, sakupljen muzički materijal sadrži mnoge elemente folklornog nasleđa, pre svega gradskog, ali se u njemu mogu prepoznati i elementi nekih numera iz kategorije popularne muzike. Radivojević svoj uticaj širi intenzivno i na razne načine, što za posledicu ima to da se njegov stvaralački opus može označiti kao „tradicija u nastajanju“. Naime, odlično prihvaćeni scenski nastupi u raznim mestima, a naročito medijsko eksponiranje, doveli su do toga da pojedini primeri iz njegovog stvaralaštva polako počnu da „ulaze“ u narod i žive na način koji je svojstven srpskim muzičkofolklornim oblicima, o čemu postoje nedvosmislene potvrde.

Ono što predstavlja drugu i važniju problemsku okosnicu studije jeste pitanje Radivojevićevog stila. Sagledana kroz trojni model Alana Merijema, koji uzima u obzir koncepte o muzici, muzičko ponašanje i muzički zvuk, otkriva se specifična muzička individua, koja umrežavanjem tradicionalnih elemenata sa onim ličnim kreira jedinstven muzički jezik.

Autorka Monografije je istraživačko interesovanje tokom godina usmerila na svoj rodni kraj, tj. na teritoriju grada Požarevca, a prethodno izneseno saznanje, koje se tiče siromašnog uzorka muzičkih primera ovog kraja u dostupnoj literaturi, pružilo joj je dodatni podsticaj.

Milija Radivojević Baja je narodni zdravičar i umetnik koji se decenijama zalaže za očuvanje srpske tradicionalne muzike, zbog čega je višestruko nagrađivan. Najveću inspiraciju je pronašao u Homolju, što ga je podstaklo da počne da piše pesme, ali i komponuje. Budući da je susretanje sa muzikom u prirodnom okruženju danas veoma retko, ni autorka nije imala mnogo sreće da zabeleži ono što je od vokalne prakse u ovom kraju ostalo.

 

Monografiju o narodnom zdravičaru i umetniku objavilo je Udruženje “Impuls Srbija”.

 

Milija Radivojević Baja je autor nekoliko zbirki pesama: „Mesečeve kapi“, „Ko to može biti prvi“, „Sa Južnog Jadrana“ i „Pesme o vinu i uz vino“, „Na životoj stazi“, „Putopisni poj“ i „Pčelareva ljubav“.  Nekoliko godina je bio vrhovni pastir „Homoljskih motiva“, a redovno je učestvovao i na brojnim manifestacijama izvornog narodnog stvaralaštva.

BIOGRAFIJA
Maja Radivojević je doktorant na Katedri za etnomuzikologiju FMU u Beogradu. Tema njene disertacije vezana je za muziku vlaške etničke zajednice na teritoriji Homolja. Svoje naučno interesovanje usmerila je prevashodno na vokalnu praksu (sa posebnim fokusom na pitanje stila, kao i odnosa muzike i identiteta), ali je dosadašnje naučne radove posvetila i instrumentalnom i plesnom folklornom nasleđu. Osim na polju naučno-istraživačke delatnosti, angažovana je i u domenu aplikativne etnomuzikologije: aktivno se bavi izvođenjem tradicionalnih narodnih pesama i podučavanjem mladih pevanju u okviru različitih seminara i radionica. Od novembra 2017. godine angažovana je kao istraživač-pripravnik u Muzikološkom institutu SANU.