SANIRANJE korita Mlave

Vesti

Požarevac nastavlja sa davanjem novčanih sredstava da se očisti korito Mlave da ne bi došlo do zapušavanja od nagomilanog smeća i eventualnog izlivanja vode. Radovi su u trećoj fazi sanacije.

Grad vodi računa i o redovnom održavanju korita , tako da je voda sada čista, pomenuo je gradonačelnik Bane Spasojević, koji je obišao radove.