veliko gradiste grb 01

Stavljen na uvid Plan upravljanja sa merama zaštite životne sredine u opštini Veliko Gradište

Brančevski okrug Veliko Gradište Vesti

Stavljen na uvid Plan upravljanja sa merama zaštite životne sredine i Akcioni plan zaštite životne sredine projekta Izgradnja državnog puta 1B reda, deonica: Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja ,,Požarevac“) – Požarevac (Obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd dostavio Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Veliko Gradište Plan upravljanja sa merama zaštite životne sredine i Akcioni plan zaštite životne sredine projekta Izgradnja državnog puta 1B reda, deonica: Autoput E-75 Beograd – Niš (petlja ,,Požarevac“) – Požarevac (Obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac.

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08-14 časova u kancelariji broj 36 opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Žitni trg 1, u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu u formi obrasca za žalbe i dostaviti menadžeru projekta putem mejla na zvaničnu adresu ewasrb@163.com.