Svetski Dan Zdravlja 3

Svetski dan zdravlja, 7. april 2023. godine biće obeležen i u Požarevcu

Društvo Požarevac Vesti

Ovogodišnji Svetski dan zdravlja obeležava se pod sloganom „Zdravlje za sve”, sa ciljem da se ukaže na potrebu ulaganja u dodatne napore kako bi se obezbedilo zdravlje za sve.

Ključne poruke Svetskog danazdravlja 2023. godine su:

– Zdravlje za sve je koncept koji teži ostvarenju prava na zdravlje kao osnovnog ljudskog prava.

– Jedan od ključnih ciljeva je obezbeđenje pristupa zdravstvenim uslugama u skladu sa potrebama, nezavisno od finansijskih mogućnosti. Na žalost, 30% svetske populacije nije u mogućnosti da pristupi osnovnim zdravstvenim uslugama, a skoro dve milijarde ljudi suočava se sa katastrofalno malim mogućnostima izdvajanja za zdravstvene usluge i zdravlje, sa značajnim nejednakostima koje utiču na one u najugroženijim okruženjima.

– Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom obezbeđuje pristup osnovnim zdravstvenim uslugama i pruža finansijsku zaštitu. Da bi zdravlje za sve postalo stvarnost potreban je pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama kako bi pojedinci i zajednice mogli da brinu o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica, dovoljan broj kvalifikovanih zdravstvenih radnika za pružanje zdravstvenih usluga i donosioci odluka posvećeni ulaganju u univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom.

– Razvijanje i unapređenje primarne zdravstvene zaštite je najefikasniji način da se obezbedi i unapredi dostupnost zdravstvenih usluga.

– Vanredne okolnosti koje utiču na zdravlje i dostupnost zdravstvenim uslugama, uključujući klimatske promene, migracije, humanitarne i ratne krize, naglašavaju značaj dostupnosti usluga zdravstvene zaštite za sve.

 

– Zašto je važna univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti?

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

1) očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života;

2) sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti;

3) pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih;

4) informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

 

Šta svako od nas može da uradi za svoje zdravlje?

– Pravilno se hranite! Ne preskačite obroke, vodite računa o izboru namirnica i načinu njihove pripreme. Održavajte poželjnu telesnu težinu.

– Budite fizički aktivni svakog dana!

– Recite NE duvanu! Budite zagovornik okruženja bez duvanskog dima.

– Ograničite unos alkoholnih pića!

– Družite se!

– Redovno kontrolišite svoje zdravlje kod svog izabranog lekara.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, kao i prethodnih godina, u saradnji sa domovima zdravlja na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga podržava i organizuje pomenutu kampanju, u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja građana, sprečavanja, suzbijanja i ranog otkrivanja bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja.

Na nivou lokalne zajednice, Svetski dan zdravlja biće obeležen u petak, 7. aprila 2023.g. u prostorijama Crvenog krsta Požarevac, u periodu od 08,00 do 10,00 sati.

U okviru pomenute akcije planirani su preventivni pregledi (merenje nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska, saveti stručnjaka) i podela promotivnog materijala.

U organizaciji pomenute manifestacije učestvuju Zavod za javno zdravlje Požarevac, služba polivalentne patronaže Doma zdravlja Požarevac, Crveni krst Požarevac, Medicinska škola Požarevac i Apoteka Požarevac uz podršku regionalnih i lokalnih medija (tv, radio i novine).