Trotoar u Nemanjinoj?

Vesti

Informativna služba Grada Požarevca saopštila je da će biti izvedeni naknadni radovi na izgradnji trotoara u Nemanjinoj ulici u Požarevcu.

Nedavno izvedeni radovi na izgradnji trotoara u Nemanjinoj ulici u Požarevcu nisu doveli do propisanog kvaliteta po konzistenciji, tako da je nadzorni organ odlučio da se izvedu naknadni radovi na toj lokaciji.

Do odstupanja je najverovatnije došlo usled vremenskih uslova koji su vladali tokom postavljanja asfaltne mase pri ugradjivanju.

Temperatura vazduha koja se tada naglo spustila uticala je i na temperaturu asfalta, te se masa nije mogla kvalitetno ugraditi.

Naknadni radovi na trotoaru u Nemanjinoj ulici izvode se po nalogu nadzornog organa, a o trošku izvođača radova.