U Palati Srbija održan svečani prijem za savete nacionalnih manjina

Brančevski okrug Društvo Kučevo Vesti

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov priredio je danas svečani prijem u Palati Srbija na kojem je pozdravio i poželeo dobrodošlicu novoizabranim predsednicima i predsednicima izvršnih odbora nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

„Ovo je vaš drugi dom, vrata su bila i dalje će biti otvorena za svaku vašu inicijativu, za svaki vaš predlog, za svaku vašu pritužbu. Mi vas razumevamo kao legitimna i na temelju zakona osnovana predstavnička tela nacionalnih manjina, koja polažu pravo na samoupravu kada je reč o manjinskim pravima – kultura, obrazovanje, informisanje i službena upotreba svog jezika i pisma. Vaša uloga u ostvarivanju tih prava mora biti aktivna, a na nama je iz državne uprave da osiguramo sve pretpostavke da se ista i u celosti i u svim delovima javne uprave ostvare“, rekao je ministar Žigmanov.

On je prisutne predsednike i predsednike izvršnih odbora nacionalnih saveta zvanično obavestio da je Ministarstvo uspelo da, nakon deset godina, poveća budžetska sredstva u Republici Srbiji za funkcionisanje nacionalnih veća nacionalnih manjina za oko 17 odsto, što ne smatramo konačnim, kako je rekao, jer će Ministarstvo nastojati da, nakon svestrane analize, unapredi i ovaj važan deo delovanja.

Državni sekretar prof. dr Rejhan Kurtović istakao je da je Ministarstvo svesno izazova sa kojima se suočavaju nacionalne manjine, kao i potrebe za zajedničkim delovanjem i saradnjom.

U Palati Srbija održan svečani prijem za nacionalne savete nacionalnih manjina
„Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog želi pružiti ruku saradnje i ruku partnerskih odnosa. Samo zajedničkim snagama, sinhronizovano, možemo da odgovorimo na sve izazove koji su ispred nas, ali odgovoriti i potrebama društva i naših nacionalnih manjina. Svesni smo i činjenice da postoji niz otvorenih pitanja sa kojima se suočavaju različite nacionalne manjine. U tom smislu, ta otvorena pitanja moramo zajednički identifikovati i izvršiti njihove analize, a onda dati i odgovore na njih“, rekao je državni sekretar Kurtović.

U Republici Srbiji više od 900.000 njenih građana su pripadnici nacionalnih manjina, organizovani u 24 nacionalne zajednice.

Izvor i foto eKučevo