Velika Subota

Velika subota: Uvod u Vaskrs

Društvo Vesti

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliku subotu, dan kada je Hrist svojim Telom bio pogreben a duhom sišao u Ad. Njegov silazak u Ad označavao je spas svih ljudi koji već nisu bili živi i po predanjima svetih otaca, iskazao koliko je nadmoćan nad nečastivim.

Velika subota je dan tihovanja i molitve, ali se takođe i na taj dan mogu farbati jaja, raditi poslovi po kući i vršiti pripreme za najradosniji praznik, Vaskrs. Prema učenju Pravoslavne crkve, Velika subota takođe predstavlja prestanak starog običaja svetkovanja tog dana i početak svetkovanja nedelje, dana Hristovog vaskrsenja.