Petrovac Pedja 17 Vodoizvoriste

Voda u Kostolcu zdravstveno bezbedna može da se koristi za piće i pripremu hrane

INFO KOSTOLAC POŽAREVAC VESTI

Saopštenje stručne službe ZZJZ Požarevac u vezi korišćenja vode u Kostolcu, Starom Kostolcu, Klenovniku, Petki i Drmnu.

 

Nakon što je JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Požarevac sproveo asanaciju izvorišta i mreže u vodovodu Kostolac, 08.05.2024.g. uzorkovane su analize V obima i hidrobiološke analize na 5 tačaka i to na izvorištima Lovac, Mlava i u vodovodnoj mreži. Analize V obima obuhvataju sve parametre koji određuju zdravstvenu bezbednost vode, a hidrobiološke analize obuhvataju prisustvo cijanobakterija i gvožđevitih bakterija. Analize V obima su ispravne po pitanju svih ispitivanih parametra, izuzev što je i dalje bio prisutan slab miris. Rezultati hidrobioloških analiza na izvorištima Lovac, Mlava i u vodovodnoj mreži su ispravni.

U periodu od 21.05.-23.05.2024. rađene su analize A obima 3 dana uzastopno na izvorištima Lovac, Mlava i u vodovodnoj mreži, u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ br.42/98, 44/99 i Sl. Glasnik RS br. 28/2019). Na osnovu dobijenih analiza, a s obzirom da su Lovac i Mlava dva odvojena sistema, utvrđeno je:

– na izvorištu Lovac i u vodovodnoj mreži koja se snabdeva sa Lovca, a to su Kostolac, Klenovnik, Stari Kostolac i Petka, voda je zdravstveno bezbedna i može da se koristi za piće, pripremu hrane i sanitarno-higijenske potrebe.
– na izvorištu Mlava i u vodovodnoj mreži koja se snabdeva sa Mlave, a to su Drmno i Kinesko poslovno naselje, voda se i dalje ne preporučuje za piće i za pripremanje hrane već isključivo za sanitarno-higijenske potrebe, zbog prisustva slabog mirisa.