„Vodoprivreda“ čuva grad i sela

Vesti

Kako se zaštiti od poplava, kao i od suše treba misliti na vreme, a ne kada dođe do ovih prirodnih nepogoda. Poplave od pre više od tri godine bile su velika opomena za sve gradove u kojima su tada napravile veliku štetu. Jedan od njih je i Požarevac gde je od tada uloženo više od 90 miliona dinara u izgradnju kanala za odvodnjavanje.

Sistem kanala za odvodnjavanje dug više od pet kilometara ubuduće će čuvati sela Maljurevac, Bradarac i Bubušinac od izlivanja Mlave i podzemnih voda.

Sistem kanala za odvodnjavanje

 

„Postigli smo efekat ekološkog faktora i odvodnjavanje unutrašnjih voda i podzemnih voda iz ova tri sela“, kaže Nenad Milanović, direktor AD „Vodoprivreda“ iz Požarevca.

Nenad Milanović, direktor AD „Vodoprivreda“ iz Požarevca

 

„Tako da možemo da kažemo da je ovo jedna kapitalna investicija, koja će pokazati tek u budućnosti šta je sve moguće. Kad dođu neke velike vode u Mlavi, videće se šta ovaj kanal može sve“, ističe Vuk Marković, inženjer hidrogradnje u AD „Vodoprivreda“.

Vuk Marković, inženjer u AD „Vodoprivreda“

 

U poslednju treću fazu radova Grad Požarevac investirao je više od 40 miliona dinara. Do sada je u zaštitu od poplava naselja u priobalju Mlave uloženo preko devedeset miliona dinara.

„Grad Požarevac već od ove godine i ulaže sredstva za redovno održavanje tih nasipa, bedema pored reka. Naravno, mi već razmišljamo i o nekim drugim rešenjima, posebno za teritoriju Grada Požarevca pored reke Morave“, navodi gradonačelnik Požarevca Bane Spasović.

Gradonačelnik Požarevca Bane Spasović

 

Kanalsku mrežu izgradilo je požarevačko preduzeće „Vodoprivreda“. Osim na Mlavi, angažovani su i na izgradnji obaloutvrda na Velikoj Moravi. Ovaj projekat od velikog je značaja za odbranu Grada Požarevca od poplava, a finansiraju ga „Srbijavode“.

Sistem kanala za odvodnjavanje

 

„Na Moravi se radi zaštita obaloutvrde u zoni sela Poljana. Sprečavamo prodor Morave prema nasipu i to je jedna od jako bitnih tačaka za odbranu Grada Požarevca od budućih poplava“, navodi Milanović.

Zaštitna obaloutvrda na Moravi 

 

U požarevačkoj Gradskoj upravi uvereni su da se završetkom kanalske mreže u priobalju Mlave više neće ponoviti 2014. godina kada se voda iz starog korita reke izlila i poplavila preko sto domaćinstava u Maljurevcu.

Domaćinstava  pored kanala u Maljurevcu