Za javne radove 18.000 dinara po osobi

Vesti

Na teritoriji grada Požarevca biće angažovano blizu 150 ljudi u okviru javnih radova.

Isplata naknade za privremeno i povremene poslove licima uključenim u javne radove, biće do 18.000 dinara po osobi, na mesečnom nivou, za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Javni radovi traju 4 meseca i uglavnom će se raditi na održavanju, čišćenju javnih površina, uređenju i košenju.

Javni radovi se realizuju za teže zapošljive kategorije u koju spadaju  mladi do 30 godina bez roditeljskog staranja, mladi do 30 godina koji su bili ili imaju status dece palih boraca, viškovi zaposlenih, lica preko 50 godina starosti, nisko kvalifikovana i nekvalifikovana lica.