Grad Oblacno Mart Motor 05

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca 28/03/2023 opredeljeno četiri miliona dinara

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period  2021-2025. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisalo je konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2021-2025. godine u 2023. godini u ukupnom iznosu od 4 miliona dinara.

Cilj konkursa utvrđen je u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade Grada Požarevca za period 2021.-2025. godine: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnsti mladih, i to u oblastima: Kultura, kreativnost i inovativnost mladih muškaraca i žena; Zapošljavanje, preduzetništvo i karijerno vođenje i savetovanje mladih muškaraca i žena; Prevencija socijalne isključenosti mladih; Informisanje i mobilnost mladih; Aktivizam, volonterizam i aktivno učešće mladih u društvenom životu lokalne zajednice; Zdravlje i blagostanje mladih; Bezbednost i bezbednosna kultura mladih; Zaštita životne sredine i održivi razvoj u lokalnoj zajednici.

Projekat može trajati najmanje 3 meseca, a najviše do 31.12.2023. godine.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana, počevši od utorka, 28. marta.

Opširnije o konkursu i načinu konkurisanja ovde.