Žabari: U Brzohodu asfaltirana ulica Božidara Rajića

Brančevski okrug Vesti Žabari

U mestu Brzohode u opštini Žabari, asflatirana je ulica Božidara Rajića na delu k.p.br. 5881 K.O. Brzohode.

Ukupna dužina asfaltirane ulice iznosi 674 metara, a širine je 4 metara.

Troškove asfaltiranja snosi opština Žabari, dok je izvođač radova firma Arbag Aranđelovac.