Predškolska ustanova „Poletarac“ Žagubica proširila je svoje kapacitete, u cilju zbrinjavanja što većeg broja dece, koja su na listi čekanja, a uz podršku i pomoć lokalnog rukovodstva i nadležnih ministarstava.

U Krepoljinu je završeno renoviranje objekta za smeštaj mališana predškolskog uzrasta. Novi vrtić „Cvetić“ radi u okviru Predškolske ustanove „Poletarac“ Žagubica. Opština Žagubica inače, finansira smeštaj za sve mališane ove predškolske ustanove tako da je usluga za roditelje potpuno besplatna. Takođe, nastoji se da što veći broj dece obuhvati predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem bez obzira u kom naselju ove opštine žive, tako da se kapaciteti stalno šire.

Vrtić u Krepoljinu radi od 1986. godine i u njemu je angažovano stručno osoblje, kako je i predviđeno Strategijom razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2020 – 2025. godine.