ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

Vesti

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će dana 18.05.2017. godine Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ tretirati komarace na sledećim lokalitetima: gornji tok reke Morave , staro korito reke Mlave, „Hrastovača“ Kličevac, Stari Kostolac-kanali lokalne regulacije i pepelište, „Šugavica“ Kostolac, Kanali lokalne regulacije Dubravica, Brežanski kanal.

Suzbijanje će započeti u prepodnevnim časovima, ukoliko vremenske prilike budu adekvatne.