ZNAČAJNA NOVČANA SREDSTVA za nabavku opreme asistivne tehnologije

Vesti

Realizacija projekta   „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici –  važan  korak u inkluziji dece“,

UNICEF u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku  (CSP), a u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, realizovao je projekat „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici –  važan  korak u inkluziji dece“, kroz osnaživanje kapaciteta interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (IRK).Pored podizanja kapaciteta interresornih komisija , projektom je predviđena i dodela grantova, za obezbeđivanje dodatne podrške deci i učenicima, a za koje je IRK predložila mere koje bi trebalo da unaprede socijalnu inkluziju. Projekat se finansirao iz sredstava Austrijske razvojne agencije ( ADA) i deo je programa UNICEFA i resornih ministarstava za unapređenje ranog razvoja dece kroz poboljšanje pristupa inkluzivnom obrazovanju, zdravstvenim i socijalnim uslugama,a u cilju društvenog uključivanja sve dece i podrške njihovim porodicama.
Projekat „Unapređenje profesionalne podrške u zajednici –  važan  korak u inkluziji dece“  trajao je od septembra 2015 godine, do decembra 2016 godine .Grad Požarevac  dobio je sredstva u visini od 3.682.5 USD kako bi nabavio opremu asistivne tehnologije, koja bi u procesu obrazovanja pomogla deci  u praćenju nastave koju pohađaju po inkluzivnim programima. Nabavljena je oprema za 23 dece, po preporuci IRK i uz verifikaciju implementatora Projekta. Oprema se dodeljuje  školama u kojima deca pohađaju nastavu, na trajno korišćenje. Oprema se sastoji od:
tableta prilagođenih potrebama učenika,
GoTalk Express 32  – komunikacijski izlazni govorni uređaj (komunikacijsko pomagalo) sa višestrukim porukama i nivoima. Samostalno biranje poruka koja se snima na tasteru bilo da je to reč ili zvuk. Taster se radi lakšeg raspoznavanja obeležava slikom  ili rečju.
Boardmaker  je softver za uspostavljanje komunikacije pomoću štampanih simbola, kao i slika, kod učenika sa nerazvijenim govorom.
Navedena oprema poslužiće u sprovođenju individualnih  obrazovnih programa (IOP2)u primeni inkluzije u obrazovnom procesu za više generacija u narednom periodu.