ZZJZ: Narkomanija u školama Braničevskog okruga

Vesti

Vlada Republike Srbije je na sednici 06. jula 2018. godine donela Odluku o osnivanju Komisije Vlade Republike Srbije za borbu protiv narkomanije u školama.

Komisija Vlade Republike Srbije za borbu protiv narkomanije u školama na sastanku održanom 25.07.2018. godine donela je operativni plan za sprovođenje programa prevencije zloupotrebe droga u školama. U skladu sa ovim planom, potrebno je da svaki Institut/Zavod za javno zdravlje na teritoriji koju pokriva formira tim za edukaciju učenika, nastavnika i roditelja.

Timovi će imati zadatak da prema planu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuju termine na kojima će se učenici, roditelji i nastavnici upoznati sa efikasnim načinima za sprečavanje i prepoznavanje problema izazvanih zloupotrebom psihoaktivnih supstanci.

Tim edukatora za sprovođenje programa prevencije zloupotrebe droga u školama na teritoriji Braničevskog okruga realizovaće tribine za oktobar mesec u sledećim školama:

1. Opština Malo Crniće, 17.10.2018. godine sa početkom u 10:00 sati i to: OŠ “Moša Pijade”- M.Crniće; OŠ “Đura Jakšić” – Topnica; OŠ ”Draža Marković” – Smoljinac; OŠ “Milisav Nikolić”- Boževac, u prostorijama osnovne škole u malom Crniću;

2. Opština Kučevo, 18.10.2018. godine sa početkom u 11:00 sati i to: OŠ „ Ugrin Branković“ Kučevo, OŠ „Milutin Milanković“- Rabrovo, OŠ „Slobodan Jović“- Voluja, OŠ “Veljko Dugošević“ -Turija, Ekonomsko – trgovinska i mašinska škola – Kučevo, u prostorijama osnovne škole u Kučevu;

3. Opština Golubac, 23.10.2018. godine sa početkom u 10:00 sati i to: OŠ”Branko Radičević” – Golubac; OŠ”Veljko Dugošević”- Braničevo u prostorijama osnovne škole u Golubcu;

4. Opština Žagubica, 25.10.2018. godine sa početkom u 12:30 sati i to: OŠ “Moša Pijade”- Žagubica; OŠ”Jovan Šerbanović”- Laznica, Srednja tehnička škola Žagubica i 25.10.2018. godine sa početkom u 09:00 sati i to: OŠ”Jovan Šerbanović”- Krepoljin, u prostorijama osnovne škole u Žagubici i Krepoljinu.