Ck Pozarevac 01

Akcija dobrovoljnog davanja krvi 13. marta, u prostorijama Požarevačke gimnazije

Društvo Požarevac Vesti

Prema planu prikupljanja krvi za Republiku Srbiju Crveni krst Požarevac organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi za učenike završnih razreda srednjih škola.

U ponedeljak, 13. marta 2023. godine u vremenu od 9.00 do 14.00 sati biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u prostorijama Požarevačke gimnazije.

? ZNAČAJ DOBROVOLjNOG DAVANjA KRVI ?

Transfuzija krvi i komponenata krvi, kao jedan od oblika transplantacije tkiva, jeste intervencija kojom se spasavaju životi.
Najznačajnije je da se transfuzije krvi ne setimo samo kada se dogode neke velike nesreće ili kada je krv potrebna nekom iz našeg okruženja. Zato stalno podsećamo i motivišemo građane da daju krv redovno jer je ona potrebna svakog dana za neko dete, majku, oca, baku, deku, brata, sestru.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Zato davalac krvi popunjava upitnik i u razgovoru sa lekarom odgovara na brojna pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem i ponašanjem, akutinim i hroničnim oboljenjima, lekovima koje uzimaju, kao i rizičnom ponašanju. Muškarci mogu davati krv na 12 nedelja, a žene na 16 nedelja.

Davanje krvi je human gest koji se zasniva na dobrovoljnosti, besplatnosti i anonimnosti.
Kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i pacijenata bezbednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje.

Cilj je da se poveća broj redovnih davalaca krvi kao izvora najsigurnije krvi, kao i da se zanavlja „porodica“ davalaca novim dobrovoljnim davaocima krvi.