Asfaltiranje zaobilaznice Požarevac – Kostolac

Društvo Požarevac Vesti

U sklopu završetka zaobilaznice Požarevac – Kostolac započeti su radovi na sanaciji nosećeg i kompletnog habajućeg sloja od asfalt betona, kamene bankine i horizontalne signalizacije.

Ovi radovi na ovoj značajnoj saobraćajnici ukupne dužine 5,8 kilometara i širine 6 metara, finansiraju se od strane Republike Srbije i JP „Putevi Srbije“.

„Njenim završetkom dobićemo na kvalitetnijem i bezbednijem odvijanju saobraćaja na ovoj relaciji i još boljem povezivanju Kostolca i Požarevca“, izjavio je gradonačelnik grada Požarevca Saša Pavlović.