Bez vode deo grada

Vesti

Zbog kvara na mreži bez vode će biti potrošači u ulici Vojske
Jugoslavije od Bulevara do kasarne Sopot (sa bočnim ulicama) u periodu od
09:00 do 15:00 časova.