Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Požarevac, posle urađenih fizičko-hemijskih i bakterijoloških analiza uzorka vode za kupanje plaže Topoljara u Kostolcu, uzrokovane 6. jula tekuće godine rezultati su sledeći:

Na osnovu rezultata fizičko-hemijske analize vode su ispravne.

Mikrobiološko ispitivanje pokazalo je da se voda za kupanje na plaži Topoljar nalazi između II i III klase ekološkog statusa.

Na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija, za kupanje se smara pogodnom voda koja se nalazi u I II i III stepenu.

Na osnovu rezultata ustanovljeno je da se preporučuje kupanje na pomenutoj plaži uz preporuku obaveznog tuširaja posle kupanja.