Biblioteka Kostolac Deca 01

Danas se obeležava Svetski dan deteta

DRUŠTVO VESTI

Danas se u celom svetu, i u Srbiji, obeležava Svetski dan deteta. Ovo je dan kada je usvojena Konvencije o pravima deteta, najratifikovaniji dokument o ljudskim pravima u istoriji.

To je dan kada se slavi napredak koji je postignut za decu, i kada se vođe država i vlada pozivaju da ispune obećanja koja su dali kada su ratifikovali Konvenciju i da se ponovo obavežu da će nastaviti da čine sve što je potrebno da ni jedno dete ne ostane isključeno.

Dosta toga se čini na unapređenju položaja dece, ali dalek je put do ostvarivanja temeljnih prava deteta, posebno dece iz osetljivih i diskriminisanih grupa koja žive u siromaštvu, isključena su iz obrazovnog sistema i društva. Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje zadatak su svakog od nas, a ne samo roditelja i zaposlenih u institucijama.