Dracula 1992 Francis Ford Coppola (1)

DRAKULIN NOĆNI PREPAD

Čas istorije

Ovo nije naslov horor filma, ovo se stvarno desilo. Da je Drakula bilo kog smrtnika napao u gluvo doba noći, taj ne bi imao nikakve šanse. Međutim, pošto je žrtva napada bio sultan Mehmed II Osvajač lično, on se jedva izvukao…

Vlad III Cepeš je detinjstvo proveo kao turski talac. Zajedno sa svojim bratom, bio je garancija da njihov otac neće ratovati protiv Turske. I dok je njegov brat bio popustljiv, slušao sve što mu se kaže i primio islam, Vlad je bio neobuzdan i stalno pravio probleme svojim čuvarima, te su ga redovno tukli i mučili.

Tu se i upoznao sa najsurovijim oblikom turskog izvršenja smrtne kazne – nabijanjem na kolac. Jedini je Evropljanin koji je ovaj užas prihvatio i redovno ga upražnjavao na svojim neprijatelljima, po čemu je danas opšte poznat. Da li je lukavo preuzeo ovu praksu od Turaka kako bi ih pobedio njihovim oružijem ili je, jednostavno, bio sadista i uživao u strašnom mučenju i patnjama drugog ljudskog bića – ne znamo, ali je svakako nabijanje na kolac imalo velikog efekta na sve Drakuline neprijatelje i njegovu reputaciju.

Za one sa jačim stomakom koji žele da se detaljnije upoznaju sa opisom ove strahote, preporučujem roman Ive Andrića „Na Drini ćuprija“, pedeset i neka strana…

Vlad III dolazi na presto kao turski vazal, ali ubrzo odbija poslušnost sultanu. Ovaj mu šalje izaslanike pune arogancije, kako bi vlaškog vladara podsetili ko je gazda. Turski glasnici nadmeno odbijaju da skinu turbane pred svojim domaćinom, te ovaj naređuje da im se turbani, za svaki slučaj, zakucaju ekserima u glavu.

Sultan potom zahteva Danak u krvi – hiljadu dečaka koje će preobratiti u islam i od njih stvoriti elitnu vojnu jedinicu – janičare. Pošto je i ovaj zahtev odbijen, Turci upadaju u Vlašku kako bi sami porobili decu, ali ih Drakula sačekuje u zasedi i, naravno, nabija na kolac.

Kako je Vlad III nominalno još uvek turski vazal, sultan Mehmed mu šalje visokog diplomatu sa skrivenom namerom da Vlada na prevaru zarobi i sprovede u Carigrad. Međutim, i Vlad je imao istu pokvarenu zamisao. Uvaženu delegaciju je uhvatio u klopku i, naravno, nabio na kolac.

Vlad onda oblači odelo turskog paše, njegovi vojnici turske uniforme, dolazi do obližnjeg utvrđenja i na tečnom turskom jeziku uspeva da ubedi komadanta tvrđave da ga je poslao sultan. I ova prevara mu uspeva, bez problema ulazi u grad, lako ga zauzima, a ceo garnizon je, naravno, nabio na kolac.

Videvši da je đavo (drakul na vlaškom) odneo šalu, Mehmed II Osvajač odlučuje da lično, na čelu velike vojske, pokori Vlašku, i reši problem neposlušnog Vlada III.

Moćna turska armada u leto 1462. godine dolazi pred Drakulinu prestonicu Trgovište. Tu podižu veliki logor i pripremaju opsadu.

Znajući da je nadjačan u svakom pogledu, Vlad se odlučuje za očajnički potez – u izuzetno hrabrom i iznenadnom napadu u sred noći uhvatiće Turke na spavanju, brojnim bakljama i velikom galamom uneće paniku u neprijateljske redove i napšće direktno sultanov šator. Ako ubije sultana, ostatak turske vojske će se razbežati nazad, odakle su i došli.

Svi noćni prepadi imaju nešto zajedničko – napadnuta vojska je potpuno iznenađena i zbunjena, ali ni napadači nisu preterano organizovani.

Hiljade vlaških konjanika sa bakljama uleću u turski logor, pale šatore, ubijaju još uvek sanjive Osmanlije, nastaje opšti haos!

Razlika u brojnosti sada ne znači ništa jer se u mraku ne zna ko koga napada, koji su naši, a koji njihovi, ko komanduje, a ko sluša, ko pije, ko plaća, gde je napred, gde nazad, da li pobeđujemo ili gubimo i šta se uopšte dešava!

U opštoj gunguli, Drakula napada pogrešan šator, tako da mu Memed II izmiče za dlaku.

Po jednoj priči, dobar deo vlaških vojnika nije ispoštovao dogovor i ranije napušta bitku.

Shvativši da je prilika da se ubije sultan ispuštena, Drakula se takođe povlači.

Narednih dana Turci zauzimaju napušteno Trgovište, ali ih okolina sa mnoštvom ljudi nabijenih na kolac baca u depresiju, te napuštaju Vlašku, usput pale i pljačkaju, kako bi pokrili trošak ove ekspedicije i ubeđuju sebe da su pobednici.

Vlad III Cepeš ubrzo pada u mađarsku tamnicu, ostatak života mu nije bio idila, ali njegov junački noćni napad postaje legendaran … skoro kao i nabijanje na kolac, veliki očnjaci, sisanje krvi, pretvaranje u slepog miša, mračni zamak u Transilvaniji, terorisanje seljana, spavanje u mrtvačkom sanduku preko dana, selidba u London, zlostavljanje Kijanu Rivsa itd…

Latest posts by Vladimir Rajčić (see all)