Energ Efik Po 02

Grad Požarevac dobio sredstva za finansiranje kroz subvencije Programa sanacije porodičnih kuća i stanova

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Potpisani su ugovori za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave.

Ovaj program je deo projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ koji je finansiran od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a iniciran od strane Republike Srbije i resornog ministarstva.

Energ Efik Po 01
Grad Požarevac je dobio sredstva za finansiranje kroz subvencije Programa sanacije porodičnih kuća i stanova koji su u vlasništvu građana koji ne spadaju u socijalno ugroženu kategoriju.

Energ Efik Po 04
Ukupna sredstva koja je Požarevac dobio po ovom ugovoru su u visini od 8.125.000 dinara, a sam grad će isto toliko novca dodati dobijenoj sumi za ovaj veoma važan projekat koji ima za cilj povećanje energetske efikasnosti.Energ Efik Po 03