Skupština Kučevo 09

Skupština opštine Kučevo održala 3. redovnu sednicu

BRANIČEVSKI OKRUG KUČEVO VESTI

Lokalni parlament zasedao je po treći put u ovom sazivu ( koji se od prethodnih razlikuje po broju odbornika- sada ih ima 31 dok ih je ranije u odborničkim klupama sedelo 43,). „Prvi među jednakima“ Dragan Milosavljević, za ovu sednicu predložio je ukupno 14 tačaka dnevnog reda.

U okviru prve, potvrđen je mandat Ljiljani Šoldić sa Izborne liste Ivica Dačić – premijer Srbije, koja postala odbornica umesto Živorada Pantića ( podneo ostavku). Potom su se odbornici saglasili sa Odlukom o javnom zaduživanju opštine u visini od 20 miliona dinara (koji će se koristiti Finansiranje novog asfaltiranja, rekonstrukciju putne infrastrukture i trotoara na teritoriji opštine Kučevo). Nakon toga o odlučeno je da se prirodno dobro ,,Pećina Ceremošnja“ da na upravljanje ,PD „Trailović‟ doo Bukovska, koje ispunjava stručne, kadrovske i organizacione uslove za obavljanje poslova očuvanja, unapređenja, promovisanja prirodnih i drugih vrednosti i održivog korišćenja zaštićenog područja.

U daljem toku rada, Skupština pred odbornicima se našao set tačaka koje su se uglavnom odnosile na produženje zakupa pojedinih poslovnih prostorija ili zemljišta zakupaca na teritoriji više naselja opštine.

Izvor i foto:eKucevo