PoŽarevac Naslovna 003

I bi varoš…

Osmatračnica

Oni su stvarali našu varoš…(2)

O tome kako je formalno i administrativno nastao ovaj grad, već smo pisali. U nekoliko nastavaka ćemo, međutim, pisati o ljudima koji su stvorili ovaj grad, našu varoš.

U gradu je bilo oko 3.200 domova, a stanovnika oko 14 hiljada prvom polovinom, tridesetih godina dvadesetog veka. Iz grada se železnicom moglo stići u Francusku, Italiju, Rumuniju i SSSR. Znam da mi ne verujete, ali idite na železničku stanicu i potražite kartu za Beograd. Ne treba dalje jer ćete tamo zateći nešto drugo od onoga što ste očekivali. Na ubuđalom sajtu ćete pročitati naslov “Nema vozova za traženu relaciju! U to vreme grad je imao Staru crkvu Sv. Arhangela Mijajla. Nova crvkva, Sv. Nikolaja podigunuta je pred kraj XIX veka. Pred Drugi sv. rat dozidana je nova zgrada gimnazije.

Društveni život bio je neobično bogat. Pred sam rat, 1939. Sreski odbor Crvenog krsta u Požarevcu uz pomoć Glavnog odbora i Baovinskog odvora, otkupili su vinograd pok. Steve Maksimovića (čije ime nosi jedan od pet požarevačkih trgova. U Sestroljinu je takođe podignuto jedno letovalite uz najveću pomoć Ženskog društva.

Sve to je pratila štampa. Jedna štamparija je štampala list “Građanin“, bez čijeg izlaženja bi mnoga istraživanja bila mnogo teža, pšraktično nemoguće. Bio je to jedan od najstarijih građanskih listova Srbije. Izlazio je i časopis “Braničevski vesnik“, organ Udruženja sveštenstva Eparhije.

Pred sam rat počinje izgradnja požarevačke bolnic. Bolnica je podignuta na opštinskom imanju “Dudara“, a finansirana e Banska uprava Dunavske banovine.

 

Opština Požarevčka (drugačije znanana kao Gradsko poglavarstvo) bila je pod amdinistrativno-upravnom vlašću Banske uprave Dunaske banovine u Novom Sadu. Ovaj datum vredi zapatititi: 13. jula 1939. proslavljeno je sto godina opštinske samouprave i to su prvi počeci lokalne samuprave, koja je formalno početa 1984. godine

Grad je u to vreme imao šest kvartova:

  • Prvi kvart: od opštine ka jugoistoku, sa Tabačkom čaršijom i prema staroj crkvi.
  • Drugi kvart: Od opštine ka zapadu do škole “Dositeja Obradovića“ (Petrikina škola), Burjanskom i Vlaškom malom.
  • Treći kvart: jugoistočna Gornja mala, idući ka železničkoj stanici.
  • Četvrti kvart: Zapadna Gornja mala sa Burdeljom.
  • Peti kvart: Severoistočno, od gradištanskog puta-Braničevske ulice do gimnazijske istočne strane.
  • Od Dušanove ulice i hotela “Kruna“ na sever prema ciganskoj (sada Radnoj)

mali.

Tako je Požarevac, ubrzano se razvijajujći, sa 95 ulica dočekao i rat koji ga je, kao i sve druge, značajno unazadio.

U sledećem nastavku: “Ustanove od javnog značaja“.

Tekstove objavljujemo utorkom.

Latest posts by Dragi Ivić (see all)