I šta mu je to onda pobjeda?

KULTURA
„Kuda idu? Kuda su se spremili? Kojim će bogazima večeras proći? Šta ih goni u mrak i u zasjede, jer tamo kuda oni idu nije mirno kao ovdje. Nisu govorili o poslovima, krili su svoje staze kao konjokradice, ali je on znao njihov put, znao je bar otprilike, koliko je njegova mašta mogla da ih prati, a ostalo je sve bila tama i tajna. I ne sjeća se da mu je ikad iko bio dalji i nerazumljiviji. Tajni i opasni poslovi nisu dobri, a kad čovjek od njih ni koristi nema, onda tu nešto nije u redu. Ili oni misle na korist koju će imati docnije, ako pobijede? Jadna mi korist kad ti je glava svakog časa u torbi, i teško će koji iznijeti čitavu, a pobjeda bez mene isto je što i poraz. A i ta pobjeda, ko zna šta je to, opet će se orati zemlja, i kuburiti od Božića do Đurđeva, i gledati u nebo hoće li pasti kiša ili će zasjati sunce, opet će se bolovati i tugovati, rađati i umirati, i šta mu je to onda pobjeda, i za koga?“
Meša Selimović, Magla i mjesečina