Abs Moto A Kategorija 01

Instruktori „A“ kategorije unapređuju praktična znanja i veštine

BRANIČEVSKI OKRUG DRUŠTVO VESTI

PROJEKAT STRUČNOG USAVRŠAVANjA INSTRUKTORA VOŽNjE „A“ KATEGORIJE

Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi projekat Stručnog usavršavanja instruktora vožnje „A“ kategorije sa ciljem da se praktična znanja i veštine licenciranih instruktora vožnje, odnosno ispitivača na vozačkom ispitu, podignu na viši nivo.

Naime, rezultati pilot projekta iz 2020. godine za oko 30 polaznika, pokazali su da licencirani instruktori vožnje „A“ kategorije ne poseduju dovoljan nivo praktičnih znanja i veština koje kroz obuku treba da prenesu na buduće vozače ove rizične kategorije učesnika u saobraćaju. Iz tog razloga Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje i sprovodi seminare koji su usmereni na unapređenje praktičnih znanja i veština instruktora vožnje i ispitivača „A“ kategorije. Tokom 2021. godine u 17 termina, na 6 različitih lokacija na teritoriji Republike Srbije, 200 polaznika pohađalo je ovaj vid obuke, tokom 2022. još 212
licenciranih kadrova, u 2023. godini nastavljaju se obuke za oko dve stotine instruktora.

Prema ocenama polaznika, korisnost vežbi, različiti aspekti organizacije seminara, kao i znanja i veštine predavača ocenjeni su najvišim ocenama i date su preporuke za nastavak ovakve vrste obuke. Agencija za bezbednost saobraćaja u narednom periodu nastavlja realizaciju seminara unapređenja znanja, koji će se fokusirati na unapređenju praktičnih znanja i veština licenciranih kadrova, čije znanje i iskustvo u mnogome doprinosi formiranju bezbednijih vozača. Takođe, za sve polaznike koji su prošli osnovnu obuku, planirani su viši nivoi obuke, radi kontinuiranog i stalnog usavršavanja.