Pozarevac Nacelstvo

Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Požarevca

POŽAREVAC VESTI

Gradsko veće Grada Požarevca donelo je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Požarevca, broj 09-06-120/2023-1 od 18.09.2023. godine.

Grad Požarevac podržava sledeće mere energetske sanacije:

1) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,

2) Postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,

3) Postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,

4) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas,

5) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu,

6) Ugradnja toplotnih pumpi,

7) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

8) Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

9) Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem,

10) Izrada tehničke dokumentacije za gore navedene mere.

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Požarevca – www.pozarevac.rs, ili lično u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, Pisarnica – kancelarija broj 9, Drinska br. 2, 12000 Požarevac.

Javni poziv za krajnje korisnike (građane) biće raspisan kada Komisija za realizaciju mera energetske sanacije utvrdi da se prijavio dovoljan broj privrednih subjekata za izvođenje radova. Krajnji korisnici će imati pravo da se prijave za: „Jednu meru“ ili za „Paket mera“ koji obuhvata više mera energetske sanacije.