Hristos Voskrese

Kako se kaže – USKRS ILI VASKRS

VESTI
U susret najvećem hrišćanskom prazniku rešavamo jednu čestu nedoumicu. Kako se pravilno kaže, a šta je „srpskije“ – Uskrs, Vaskrs ili Voskres?
Jednima je samo „Vaskrs“ pravi „srpski, tradicionalni izraz“. Drugima je „Uskrs“ obična „hrvaština“ koja se nikako ne sme primenjivati kod pravoslavaca. Trećima je svejedno, ali se u raspravu uključuju jer se ona sada raširila i toliko omasovila da ni oni koji su godinama srećno i mirno slavili ovaj praznik više nisu sigurni kako se „pravilno“ čestita – „Hristos voskrese“, „Hristos uskrse“, „Hristos vaskrese“, „Hristos vaskrs“ ili nekako potpuno drugačije…

Vaskrs ili Uskrs ili Voskresenije

Za početak, piše se i jedno i drugo i treće! 

„Vaskrs“ je srpskoslovenski oblik koji pripada starom srpskom crkvenom i književnom jeziku, koji se do sredine XVIII veka upotrebljavao u svim krajevima pod upravom Srpske pravoslavne crkve.

„Voskresenije“ je ruskoslovenski obliki reč je o  staroslovenskom jeziku ruske redakcije koji je danas zvanični jezik srpske crkve.

Naime, srpskoslovenski jezik kao zvanični crkveni jezik Srbi su sredinom XVIII veka zamenili ruskim crkvenim jezikom. U tom crkvenom jeziku reči o kojima govorimo izgovaraju se na ruski način – sa „o“ u prvom slogu, pa se tako kaže: Voskresenije, voskresnuti, voskrese.

Kako Srbi nisu zaboravili ni svoj stari naziv za ovaj praznik u opticaju je ostalo i „Vaskrs“ i „Voskrsenije“.

Pravilno je reći i „Uskrs“! Ova reč „Uskrs“ pripada srpskom narodnom jeziku. Reč je o autentičnom izrazu koji je u neka davna vremena nastao prilagođavanjem onoga što je izgovoreno u crkvama.

Nema dakle govora o tome da su neki nazivi ovog praznika „hrvatski“, a drugi „srpski“. Postoji samo „Uskrs“ (srpski narodni izraz), „Vaskrs“ (srpskoslovenski književni i crkveni oblik) i „Voskresenije“ (ruskoslovenski oblik i današnji srpsko-crkveni izraz).

Ako i postoji neka razlika ona je, navode neki lingvisti, stilske prirode– prefiks „vas-“ se smatra svečanijim, a prefiks „us-“ pripada stilski neutralnom standardu.

Što se pozdrava za najveći hrišćanski praznik tiče, nije se uobičajilo „Hristos uskrsnu“, ali druge dve varijante jesu –„Hristor vaskrse“ i „Hristor voskrese“.