U organizaciji nadležnih opštinskih službi, u planu je da se mladima, koji žele da se bave pčelarstvom, omogući sticanje neophodnih znanja potrebnih za obavljanje ove delatnosti. U tom cilju, pozivaju se si zainteresovani da se prijave.Poželjno je da ovom kursu prisustvije 15-20 pčelara početnika koji bi se na njemu upoznali sa medonosnom pčelom i načinima pčelarenja kako kod nas tako i u svetu. Pored teorijskog znanja oni bi na ovom kursu stekli i zavidna praktična znanja koja bi im omogućila da se mogu samostalno baviti pčelarstvom. Nakon završetka edukacije svi polaznici bi dobili sertifikat o uspešno završenom kursu, koji bi im doneo pivilegije prilikom konkurisanja na opštinskim projektima za dodelu sredstava i opreme. Pored pčelara početnika kursu mogu prisustvovati i ostali pčelari koji žele da svoje pčelarsko znanje prošire, usavrše ili utvrde.

Predavač:

Dr Goran Jevtić, naučni saradnik Instituta za krmno bilje-Kruševac, član redakcije časopisa „Srpski pčelar“, autor velikog broja članaka u ovom časopisu, kao što su: „Šta čeka pčelare u Januaru-Decembru“ tokom 2021. godine, zatim „Sa pčelinjaka u Januaru-Decembru“ 2020. godine, „Pčelinja paša po mesecima 2018. i 2019. godine“, „Pismo pčelarima …“ i dr. Pored toga predavač je održao oko 200 naučnih i stručnih predavanja pčelarima u zemlji i okruženju (Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina).