Legat Miodraga M 03

Legat Miodraga Markovića obeležio četiri decenije od otvaranja

KULTURA POŽAREVAC

Narodni muzej Požarevac obeležava 40 godina od otvaranja Galerije legata Miodraga Markovića, koja predstavlja značajno kulturno dobro Grada Požarevca. Družeći se sa slikarima Marković je strpljivo i prefinjeno stvarao umetničku zbirku, koju je pri kraju života poklonio gradu Požarevcu.

Zbirka koja se nalazi u Legatu, za javnost je otvorena 1982. godine, predstavlja srpsko slikarstvo dvadesetog veka i istovremeno govori o Miodragu Markoviću koji je ličnim izborom umetnika i dela otkrio najskrovitiji deo sopstvene duše.

Veliki doprinos očuvanju Legata Miodraga Markovića, svakako je dao i Grad Požarevac, kako bi se sačuvalo sećanje na velikog dobrotvora koji je dela od izuzetnog značaja ostavio rodnom gradu.

Miodrag N. Marković rođen je u Požarevcu 4. decembra 1897. godine. Pripada pokoljenju koje je doživelo oba svetska rata, prešao sa srpskom vojskom u Albaniju, učio i završio škole u Francuskoj i Engleskoj, i dostigao najviše domete evropske nauke i kulture. Njegova generacija je dala i ostavila svom narodu prave bisere kulture i nauke.

Visoko obrazovanje, istančan ukus, rad i druženje u diplomatskim predstavništvima širom sveta iznedrili su kod Markovića veliku ljubav prema umetnosti, a posebno prema slikarstvu.

Izvor: SatTv