Poreska 02

Lokalna poreska administracija dežura u subotu

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

S obzirom da je rok za dostavljanje poreskih prijava fizičkih i pravnih lica, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu 31.03.2023. godine, Lokalna poreska administracija u Požarevcu će raditi u subotu, 25. marta u periodu od 8 do 12 sati.