Mapa po kojoj bi trebalo da upišete dete u Osnovnu školu u Požarevcu

Društvo Požarevac Vesti

Grad Požarevac objavio je Odluku o području osnovnih škola (rejonizacija). Uz odluku priložena je i mapa Požarevca sa delovima grada koje pripadaju određenoj osnovnoj školi.

Iako je odlukom pricizirano koje ulice i naselja pripadaju kojim školama, to međutim, ne obavezuje roditelje da njihova deca upišu školu koja područno pripada adresi u kojoj žive.

Na ovoj odluci se radilo više meseci i ona je nakon usvajanja na lokalnoj skupštini zamenila odluku koja je doneta još 1986. godine, a koja se samo u prvim godinama delimično primenjivala.

Cilj rejonizacije je da se smanji nejednakost u obrazovanju, da se uvaže društveno osetljive grupe i da se sve područne škole jednako popune učenicima.

Prema ranijoj izjavi člana gradskog veća, Gorana Nestorovića, ova odluka predstavlja ohrabrenje za decu koja će znati da će imati drugove (iz ulice, naselja) u istoj školi, kao i za roditelje koji nemaju mogućnosti da decu upućuju u neku udaljenu školu jer se škola u njihovom delu grada ili naselju gasi.

Odlukom o rejonizaciji Osnovna škola „Sveti Sava“ imaće 119 ulica i selo Ćirikovac, OŠ „Vuk Karadžić“ 149 ulica i sela Dubravica, Batovac, Živica, Brežane, Dragovac i naselje Zabela, OŠ „Dositej Obradović“ 91 ulicu, OŠ „Kralj Aleksandar Prvi „63 ulice i naselje Ljubičevo, OŠ „Desanka Maksimović“ 152 ulice, OŠ „Jovan Cvijić“ naselje Kostolac i sela Klenovnik, Petka, Stari Kostolac i Ostrovo, OŠ „Sveti vladika Nikolaj“ Bradarac, Kličevac, Rečicu, Drmno, Maljurevac, Bubušicac, Nabrđe, Bratinac, Trnjane, Kasidol i Branje, OŠ „Miloš Savić“ Lučicu, Poljanu, Prugovo i Šljivovac.

Ova odluka trebalo bi da se revidira na svakih pet godina ili ranije ukoliko se jave objektivni razlozi.

Odluka je važna za Grad jer pruža mogućnost Gradu da ravnomerno da planira sredstva namenjena obrazovanju, a za nastavnike jer bi fond časova mogao da se efikasnije planira.

Izvor: T2 media