U Tehničkoj školi „Nikola Tesla“ održana radionica “Prerani radni angažman kao faktor osipanja učenika“

Društvo Kostolac Vesti

U utorak 31. januara 2023. godine u konferencijskoj sali Tehničke škole sa domom učenika „Nikola Tesla“Kostolac, održana je radionica “PRERANI RADNI ANGAŽMAN KAO FAKTOR OSIPANjA UČENIKA“.

Radionica je predviđena planom rada Tima za prevenciju osipanja, a u saradnji sa članovima Tima za karijerno vođenje i savetovanje.

Učesnici radionice bili su odabrani učenici odeljenja prvog razreda škole. Svi oni su aktivno učestvovali u radu i doprineli kvalitetno izvedenoj radionici. Svojim stručnim sugestijama i komentarima, kao i odgovorima na postavljena pitanja vidan doprinos dali su Biljana Maksimović, diplomirani pravnik – sekretar škole i Zorica Spasić, pedagog  škole.

Organizatori i moderatori bili su Marina Golubović, vaspitač u domu i Dragan Živković, nastavnik elektro grupe predmeta i koordinator Tima za prevenciju osipanja.

Izvor i foto: Tehnička škola sa domom učenika „Nikola Tesla“, Kostolac