Asfaltiranje 03

Ministarstvo privrede odobrilo opštini Kučevo blizu 54 miliona dinara za infastrukturne radove

BRANIČEVSKI OKRUG KUČEVO VESTI

Nakon apliciranja Opštine Kučevo  kod Ministarstva privrede Republike Srbije, Opštini Kučevo je odobreno 53.772.312,34 miliona dinara (bez PDV-a) za realizaciju nekoliko putnih infrastrukturnih radova.

Na datu sumu Opština Kučevo učestvuje sa još 10.754.462.47 dinara što čini ukupnu vrednost od 64.526.774,81 dinara.

PLANIRANE AKTIVNOSTI PUTNE INFRASTRUKTURE

U 2023. godini planirane su rekonstrukcije (asfaltiranje) sledećih putnih pravaca:

Neresnica – zaseok Gložana – asfaltiranje ulice u dužini od 1900 m;
Kučevo – Ulica palih boraca – asfaltiranje ulice u dužini od 620 m;
Kučevo – Ulica Ratomira Atanackovića – asfaltiranje u dužini od 730 m;
Kučevo – Ulica Ugrina Brankovića – asfaltiranje u ukupnoj dužini od 480 m;
Kučevo – Ulica Svetog Save – rekonstrukcija trotoara u dužini od 338 m.

U toku je usaglašavanje dokumentacije i raspisivanje javnih nabavki radi realizovanja datih aktivnosti u 2023. godini.

Jedan od budućih projekata je i rekonstrukcija seoskog (lokalnog) puta od Duboke (zaseoka Lanka, tj. od skretanja sa magistrale) do centra Radenke u ukupnoj dužini od 14,5 km (14.500 metara). Snimanje puta je već urađeno, inženjeri bili na terenu, pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije i projekat je uvršćen u plan budućih aktivnosti.

Foto: P.Jovanović

REALIZOVANI PROJEKTI PUTNE INFRASTRUKTURE

Opština Kučevo (uz podršku predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije) je u prethodnoj godini realizovala rekonstrukcije (asfaltiranje) niz značajnih regionalnih i magistralnih deonica. Izdvojićemo samo neke:

U 2021/2022. godini rekonstruisana je poslednja deonica na državnom putu IB reda 33 (magistralni put Kučevo–Majdanpek) od Kučeva do Brodice u dužini od 14 kilometara.

U 2022. godini rekonstruisana je deonica državnog puta IB reda 33 (magistralni put Kučevo–Požarevac) od Turije do iza Mustapića u ukupnoj dužini od 11 kilometara.

U 2022. godini rekonstruisana je i deonica državnog puta IIB reda 376 (regionalni put Turija – Rakova Bara – Maleševo) od Turije do Krivače (Manastira Tumane) u ukupnoj dužini od 10 kilometara (2 km u 2020. godini).

Dok se u tekućoj 2023. godini (sada) radi na rekonstrukciji državnog puta IIA reda 147 (regionalni put Kučevo – Petrovac na Mlavi) od Kučajne do Melnice u ukupnoj dužini od 16,5 kilometara.

Izvor: eBilten/kucevacke.novine