Ostaci F 117 Kod Budjanovaca

Na današnji dan, 27. mart

DRUŠTVO VESTI ZANIMLJIVOST

1941. Nakon pristupanjajugoslavije Trojnom paktu, u Beogradu je vojnim udarom svrgnut regent princ Pavle Karadjordjević i na presto je doveden maloletni kralj Petar II Karadjordjević. Zbačena je i vlada Dragiše Cvetkovića i VIatka Mačeka i obrazovana nova s generalom Dušanom Simovićem na čelu.

1999. Jugoslovenska protiwazdušna odbrana oborila je, tokom napada NATO–a na SR Jugoslaviju, američki bombarder „F-117 A“. Avion „noćnijastreb“ pao je u atar sela Budjanovci u Vojvodini.