Na izbornoj Skupštini Gradske organizacije PUPS-a, izabran novi predsednik

Politika Požarevac Vesti

U utorak 6.12.2022. je održana izborna Skupština Gradske organizacije PUPSa SOLIDARNOST I PRAVDA Požarevac.

Na ovoj Skupštini je za predsednika ponovo izabran Dragan Radovanović, dipl. ekonomista. Za potppredsednike su izabrani Dragan Stanojević Šumar, saobr. inženjer iz Požarevca i Ljubiša Živojinović, maš tehničar iz Kostolca.

Na skupštini su izabrani i stalni članovi Gradskog odbora:

Vera Vicić, diplomirani pedagog „iz Požarevca, Vojislav Todorović, dipl.ekonomista iz Požarevca, Svetlana Gaco, dipl. pravnik, iz Požarevca,Radovan Đukić, poljoprivrednik iz Brežana, Živadinka Milivojević, profesor istorije u peziji iz Požarevca, Dragan Savić, dipl. saobraćajni inžerer iz Požarevca, Dobrica Živanović, poljoprivrednik iz Petke, Mirče Dimitrov, inženjer organizacije rada, iz Kostolca, Bosiljka Miladinović, ek. Tehničar iz Kostolca.

Na Izbornoj Skupštine Gradske organizacije PUPSa, novoizabrani predsednik, Dragan Radovanović je, u svom izlaganju, istakao da će se Pups Požarevac ubuduće zalagati na:

1. Omasovljenju članstva i na organizacionom i kadrovskom
jačanju, kako gradskog, tako opštinskih i mesnih
organizacija na području Grada Požarevca. Angažovanje
treba usmeriti na osnivanje novih mesnih organizacija
PuUPSa, napodručjima mesnih zajednica, u kojima živi veća populacija, kako penzionera, tako i
poljoprivrednika.

2. Unapređenju zdravstvene zaštite penzionera,
poljopivrednika i svih ostalih građana, kao i borbi
protiv diskriminacije starih i obolelih osoba.

3. Unapređenju odnosa sa koalicionim partnerima u
planiranju i realizaciji zajedničkih aktivnosti,

4. Da se, po mogućstvu, u gradskom Budžetu planiraju i
sredstva za pomoć penzionerima sa najnižim penzijama,
kroz sticanje prava na jednokratnu pomoć i druge vidove
pomoći.

5. Da se inicira nalaženje lokacije i izrada projekta za
izgradnju Doma za stara lica u Požarevcu.

Dragan Radovanović je dalje naveo da će se PUPS Požarevac i dalje zalagati za kvalitetne programe, koje vodi Ministarstvo za brigu o selu, koje je podržala nauka, a usvojila Vlada Republike Srbije. A to je: Afirmisati kupovine kuća u seoskim sredinama za mlade bračne parove, razvijati i finansirati zadrugarstvo, kao i pružanje usluga poljoprivrednicima prilikom formiranja zadruga, garantovanje cena poljoprivrednih proizvoda, podržatiodržavanje manifestacije u sejima „Miholjski susreti“. Posebno se treba zalagati na ostvarenju pravila „ZP“ PENZIJE PRATE PLATE, KAO I UVOĐENjU GARANTOVANIH SOCIJALNIH PENZIJA.

Takođe, je neophodno pomenuti da su Izbornoj skupštini Gradske Organizacije PUPS-solidarnost i pravda Požarevac prisustvovali kao gosti:

1. G-din Ilo Mihajlovski, predsednik Izvršnog odbora PUPSa
2. G-din Saša Pavlović, gradonačelnik Grada Požarevca
3. G-din Stojan Bosić, potpresednik PUPS-a
4. G-din Momčilo Vukasanović, potpredsednik PUPSa i potpredsednik Saveza penzionera Srbije, kao i 5. Predsednici opštinskih odbora PUPSa Braničevskog i Podunavskog regiona.