344 1428597561

Na Veliki četvrtak se u hramovima služi VEČERNJA SLUŽBA i tada je dobro pričestiti se

Vesti

Na Veliki četvrtak Isusa su se odrekla dva njegova učenika: Juda Iskariotski i Simon Petar. Prvi ga je prodao za 30 srebrenjaka, a drugi ga se odrekao u strahu od smrti. Kasnije, Juda se obesio, a Petar iskreno pokajao.

Isus je tada ustanovio Svetu Tajnu Pričešća uz reči: „Uzmite, jedite; ovo je telo moje  i pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja Novoga Zaveta koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova”. Ove reči se mogu čuti na svakoj Liturgiji čiji je centralni deo Pričešće.

Na Veliki četvrtak služi se liturgija svetog Vasilija Velikog, i toga dana je Gospod ustanovio svetu tajnu pričešća, zato je dobro da se tog dana pričestimo. Na taj dan uveče, čita se 12 jevanđelja o stradanju Hristovom, i dok se čitaju jevanđelja narod u crkvi kleči.

Te noći, učenici su bili kao stado bez pastira, izgubljeni i očajni. Tada je Petar, koji je beskrajno voleo Hrista, poklekao i tri puta Ga se od večeri do zore odrekao. Pitali su ga da li je on jedan od učenika i da li je bio sa Isusom, Petar je odgovorio da ne zna ko je on i da ga ne poznaje. Kad je treći put izustio da nije, zapevao je petao. Petar se tada setio reči Isusovih da će ga se i on tri puta odreći pre nego što zapeva petao. Petar je shvatio koliki je njegov pad, pokajao se iz dubine duše i plakao je gorkim, čemernim suzama, moleći oproštaj.
Juda pak je shvatio da je to što je uradio užasno. Došao je u hram i bacio novac, rekavši da je izdao krv nevinu, ali njegovo okorelo srce nije bilo spremno na pokajanje, on nije mogao da se pokaje i moli za oproštaj, zato se u očajanju obesio i tako je dodao sebi i neoprostivi greh samoubistva. I tako je za razliku od Petra (koji je postao jednim od najvećih apostola) nazvan sinom pogibli.
Prvosveštenici nisu hteli u blagajnu hrama da stave novac koji je Juda bacio, zato što je to novac za krv. Za taj novac je kupljena njiva da bude mesto na kojem će se sahranjivati stranci. Njivu su prozvali «Krvna njiva», zato što je za krvavi novac kupljena. Zora sledećeg dana nije najavljivala ništa dobro, bio je to dan Hristovog konačnog stradanja i najvećih muka, Veliki petak.