veliko gradiste 12

Obaveštenje građanima radi informisanja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca u Velikom Gradištu

Brančevski okrug Društvo Veliko Gradište Vesti

Nova Uredba o energetski ugroženom kupcu stupila je na snagu 17. decembra 2022. godine.

Status energetski ugroženog kupca mogu steći domaćinstva koja su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć i/ili dečiji dodatak, korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć kao i domaćinstva sa minimalnim primanjima i prihodima, u skladu sa Uredbom.

Ovim putem pozivamo građane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtev radi ostvarivanja prava.

Zainteresovana lica mogu da preuzmu Zahtev preko sledećih linkova:

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca po osnovu materijalnog položaja ili prava na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica
Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja

Zainteresovana lica mogu preuzeti zahteve u kancelariji br. 1 Opštinske uprave Opštine Veliko Gradište, Žitni trg br. 1, 12220 Veliko Gradište.

Zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Opštinskoj upravi Oštine Veliko Gradište svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

Za sve dodatne informacije i pomoć oko popunjavanja zahteva građani se mogu obratiti na br. telefona: 069/801-76-79 i 012/660-444.