Veliko Gradiste Opstina

Obaveštenje o podnošenju zahteva za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata

BRANIČEVSKI OKRUG DRUŠTVO VELIKO GRADIŠTE VESTI

Shodno Uredbi o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata obaveštavamo Vas da je od 15. septembra do 15. oktobra moguće podneti zahtev za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Detaljnije informacije vezane za privremeno priključenje nezakonito izgrađenih objekata možete dobiti u Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave opštine Veliko Gradište.

Obrasce zahteva možete preuzeti na pisarnici opštine Veliko Gradište, a isti se nalaze i kao prilog ovog obaveštenja.

Zahtev za privremeno priključenje – fizička lica

Zahtev za privremeno priključenje – stambena zajednica