Komunalna Inspekcija

OBAVEZA JE SVAKOG OD NAS da se stara o svom dvorištu, u suprotnom TO MOŽE DA KOŠTA?!

VESTI
ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE izdaje obaveštenje da su  gađani Požarevca da  u obavezi da svoje dvorišne prostore drže u čistom i urednom stanju.
Zabranjeno je narušavati opšti izgled grada zapuštanjem dvorišnog prostora držanjem oštećenih i prljavih ograda, gomilanjem otpada, smeća, postavljanjem neuslovnih objekata za držanje životinja, havarisanih vozila i sl.
Vlasnici odnosno korisnici dvorišnih prostora dužni su da  se staraju  i o čišćenju prostora i dela površine javne namene ispred dvorišnih ograda .
Komualna inspekcija će vršiti pojačan nadzor tokom  maja i juna meseca i svim vlasnicima odnosno korisnicima neuređenog dvorišnog prostora nalagaće da ih o svom trošku urede. U  protivnom  te radnje će se izvršiti preko drugih lica na teret izvršenika.