Sednica Jun 2022 02

Osamnaesta sednica Skupštine grada Požarevca 9. avgusta

POLITIKA POŽAREVAC VESTI

Na sednici će se naći Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar – jun 2022. godine.

 

Dnevni red sačinjavaju predlozi akata o pribavljanju, razmeni i otuđenju nepokretnosti u javnu svojinu i iz javne svojine Grada Požarevca više katastarskih parcela, odluke o produženju važenja Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine. Odbornici će razmatrati i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar – jun 2022. godine. Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu planirani su: prihodi i primanja u iznosu oko 3.55 milijardi dinara rashodi i izdaci u iznosu od 4.79 milijardi dinara; i budžetski dsficit u iziosu od 1,25 milijardi inara.

Prema predloženom izveštaju u posmatranom periodu januar-jun 2022. godine budžet Grada Požarevca ostvario je: prihode i primanja u iznosu od oko 1.74 milijarde dinara i rashode i izdatke nešto manje od 1.56 milijardi dinara, a zabeležen je i budžetski suficit u iznosu od 183 hiljade dinara.

 

Dnevni red:

 

1. Predlozi akata o pribavljanju, razmeni i otuđenju nepokretnosti u javnu svojinu i iz javne svojine Grada Požarevca i to:

– 1) Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti- zemljišta katastarskih parcela broj 2833/1 i 2833/2 obe K.O. Klenovnik, u javnu svojinu Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-104/2022-2 od 1. avgusta 2022. godine),

– 2) Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 707/2 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-105/2022-2 od 3. avgusta 2022. godine),

– 3) Predlog odluke o razmeni gradskog građevinskog zemljišta uz doplatu na katastarskim parcelama broj 1537/5, 1873/2 i 1945/2, sve u K.O. Požarevac, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-105/2022-5 od 3. avgusta 2022. godine),

– 4) Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 1468/18 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-105/2022-3 od 3. avgusta 2022. godine),

– 5) Predlog odluke o razmeni gradskog građevinskog zemljišta uz doplatu na katastarskim parcelama broj 1348/6 i 1463/3, obe u K.O. Požarevac, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-105/2022-4 od 3. avgusta 2022. godine) i

– 6) Predlog odluke o otuđenju zemljišta na katastarskoj parceli broj 103/2 K.O. Požarevac iz javne svojine Grada Požarevca, u postupku neposredne pogodbe po tržišnim uslovima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-105/2022-1 od 3. avgusta 2022. godine),

2. Predlog odluke o produženju važenja Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-104/2022-3 od 1. avgusta 2022. godine);

3. Predlog izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar – jun 2022. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (broj 09-06-104/2022-1 od 1. avgusta 2022. godine) i

4. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

 

Na dnevnom redu su i predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

 

ZAMENICA PREDSEDNIKA,

Nataša Krstić, dipl. ekonomista